Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Ostatnie dziecko :LAST-CHILD

Jak zmienić wygląd ostatniego elementu dziecka, znajdującego się wewnątrz znacznika rodzica?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

  1. Dowolny rodzic:
    dziecko:last-child { cecha: wartość }
  2. Określony rodzic:
    rodzic > dziecko:last-child { cecha: wartość }
Rodzicem oraz dzieckiem może być praktycznie dowolny znacznik, przy czym dziecko zawiera się w znaczniku rodzica [zobacz: Wstawianie stylów].
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Pierwsze z poleceń pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla elementów, będących ostatnim dzieckiem dowolnego innego elementu - o jeden rząd niżej w hierarchii drzewa dokumentu. Rodzaj znacznika rodzica nie ma w tym przypadku znaczenia. Natomiast drugie polecenie pozwala dodatkowo określić nazwę znacznika rodzica.

Przykład:

Po wpisaniu w arkuszu stylów:
b:last-child { color: red }
a w dowolnym miejscu strony:
<p>To jest akapit, wewnątrz którego znajduje się <b>pierwsze pogrubienie (nie powinno być czerwone)</b> oraz <b>drugie pogrubienie (powinno być czerwone)</b>.</p>
na ekranie powinniśmy otrzymać tekst, w którym zawiera się pogrubienie koloru czerwonego:

To jest akapit, wewnątrz którego znajduje się pierwsze pogrubienie (nie powinno być czerwone) oraz drugie pogrubienie (powinno być czerwone).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook