Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Wskazanie myszką :HOVER

Jak zrobić podświetlany link (odsyłacz, odnośnik hipertekstowy, hiperłacze)?

selektor:hover { cecha: wartość }
Selektorem wg CSS 2 teoretycznie może być dowolny znacznik, jednak MSIE 6 dopuszcza tutaj tylko element a (odsyłacz).
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Polecenie pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla elementów, nad którymi znajduje się wskaźnik myszki, kiedy użytkownik jeszcze ich nie kliknął, tzn. nie zostały jeszcze aktywowane.

UWAGA!
MSIE 6 obsługuje pseudoklasę :hover tylko dla odsyłaczy - element a. Przeglądarki takie jak Firefox, Opera czy Chrome oraz MSIE 7.0 pozwalają ją przypisać praktycznie dla każdego elementu.

Kolejność deklarowania pseudoklas w arkuszu stylów przypisanych do odsyłaczy ma znaczenie. Wykonanie tego w niewłaściwy sposób może być przyczyną braku efektu podczas aktywacji czy wskazania myszką!

Prawidłowa kolejność jest następująca:

a:link { cecha: wartość }
a:visited { cecha: wartość }
a:hover { cecha: wartość }
a:active { cecha: wartość }

Przykład:

Jeżeli wskażesz, ale nie klikniesz ten odsyłacz myszką, to do chwili usunięcia wskaźnika myszki, będzie on pogrubiony.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook