Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Odsyłacz odwiedzony :VISITED

Jak zmienić wygląd odwiedzonych odsyłaczy (odnośników hipertekstowych, hiperłączy, linków)?

a:visited { cecha: wartość }
gdzie litera "a" na początku deklaracji, jest selektorem odsyłacza [zobacz: Wstawianie stylów].
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Polecenie pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla wszystkich odsyłaczy, które zostały już odwiedzone przez użytkownika.

Ponieważ pseudoklasa :visited odnosi się tylko do odsyłaczy, w regule stylu można pominąć selektor elementu a:

:visited { cecha: wartość }

Przykład:

Jeżeli byłeś już na stronie głównej organizacji W3C, to ten odsyłacz powinien być pogrubiony.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook