Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Aktywacja :ACTIVE

Jak zmienić wygląd aktywnych elementów - np. odsyłaczy (odnośników hipertekstowych, hiperłączy, linków)?

selektor:active { cecha: wartość }
Selektorem wg CSS 2 teoretycznie może być dowolny znacznik, jednak MSIE 6 dopuszcza tutaj tylko element a (odsyłacz).
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Polecenie pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla elementów, które zostały aktywowane przez użytkownika. Może to mieć miejsce np. kiedy użytkownik wciśnie i przytrzyma przycisk myszki na odsyłaczu - aktywacja będzie miała miejsce do momentu zwolnienia przycisku myszki.

UWAGA!
MSIE 7.0 i starsze obsługuje pseudoklasę :active tylko dla odsyłaczy - element a. Przeglądarki takie jak Firefox, Opera czy Chrome pozwalają ją przypisać praktycznie dla każdego elementu.

Kolejność deklarowania pseudoklas w arkuszu stylów przypisanych do odsyłaczy ma znaczenie. Wykonanie tego w niewłaściwy sposób może być przyczyną braku efektu podczas aktywacji czy wskazania myszką!

Prawidłowa kolejność jest następująca:

a:link { cecha: wartość }
a:visited { cecha: wartość }
a:hover { cecha: wartość }
a:active { cecha: wartość }

Przykład:

Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz przycisk myszki nad tym odsyłaczem, to do chwili zwolnienia przycisku, będzie on pogrubiony.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook