Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Odsyłacz podstawowy :LINK

Jak zmienić wygląd odsyłaczy (odnośników hipertekstowych, hiperłączy, linków)?

a:link { cecha: wartość }
gdzie litera "a" na początku deklaracji, jest selektorem odsyłacza [zobacz: Wstawianie stylów].
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Polecenie pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla wszystkich podstawowych odsyłaczy na stronie czyli takich, które nie zostały jeszcze odwiedzone przez użytkownika.

Ponieważ pseudoklasa :link odnosi się tylko do odsyłaczy, w regule stylu można pominąć selektor elementu a:

:link { cecha: wartość }

Przykład:

Jeżeli nie byłeś jeszcze na stronie głównej organizacji W3C, to ten odsyłacz powinien być pogrubiony.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook