Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Lewy {MARGIN-LEFT}

Jak ustawić lewy margines dowolnego elementu?

selektor { margin-left: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości. Wpisanie auto ustali wartość automatyczną.

Komenda pozwala wprowadzić lewy margines dla danego elementu, a więc np. dodatkową odległość od lewego brzegu strony.

Przykład:

To jest akapit z lewym marginesem margin-left: 4cm i dlatego jest oddalony od lewej krawędzi strony o 4cm.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook