Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Prawy {MARGIN-RIGHT}

Jak ustawić prawy margines dowolnego elementu?

selektor { margin-right: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości. Wpisanie auto ustali wartość automatyczną.

Komenda pozwala wprowadzić prawy margines dla danego elementu, a więc np. dodatkową odległość od prawego brzegu strony.

Przykład:

To jest akapit z prawym marginesem margin-right: 4cm i dlatego jest oddalony od prawej krawędzi strony o 4cm.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook