Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Górny {MARGIN-TOP}

Jak ustawić górny margines dowolnego elementu?

selektor { margin-top: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości. Wpisanie auto ustali wartość automatyczną.

Polecenie wprowadza dodatkowy odstęp między danym elementem a elementem poprzedzającym.

Jeśli definiowane własności mają odnosić się do całej strony (np. marginesy strony), można użyć selektora BODY (zobacz także: Marginesy wewnętrzne).

Przykład:

To jest pierwszy akapit...

...a to jest następny akapit z górnym marginesem margin-top: 2cm. Dlatego odstęp pomiędzy nimi wynosi 2cm.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook