Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Automatyczne odświeżanie strony <META refresh>

Co zrobić, aby strona WWW była automatycznie odświeżana co określony czas?

<head>
	<meta http-equiv="refresh" content="s">
</head>
gdzie jako "s" należy podać liczbę, określającą co jaki przedział czasu (w sekundach) będzie odświeżana strona, czyli ponownie wczytywana.

Polecenie to pozwala na automatyczne odświeżanie strony, co pewien określony przedział czasu (podany w sekundach). Powinno być wstawione w treści nagłówkowej dokumentu - między znacznikami: <head> oraz </head>.

Nie należy przesadzać z odświeżaniem strony, ponieważ irytuje to użytkowników, a nawet może uniemożliwić czytanie!

Przykład:

Przykład

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook