Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Edytor <meta generator>

Jak wstawić informację o edytorze użytym przy tworzeniu strony WWW?

<head>
	<meta name="generator" content="nazwa edytora">
</head>
gdzie jako "nazwa edytora" można wpisać nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona.

Pozwala określić nazwę edytora HTML, który został wykorzystany do utworzenia dokumentu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook