Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Autor strony <META author, creator, publisher>

Gdzie wpisać autora strony WWW?

 1. Autor
  <head>
  	<meta name="author" content="Tu wpisz swoje imię i nazwisko">
  </head>
 2. Twórca
  <head>
  	<meta name="creator" content="Tu wpisz nazwę organizacji">
  </head>
 3. Wydawca
  <head>
  	<meta name="publisher" content="Tu wpisz nazwę wydawcy">
  </head>

Polecenie to należy wstawić między znacznikami: <head> oraz </head>. Pierwsze z nich ("author") pozwala podać informację o fizycznej osobie będącej autorem strony, natomiast drugie ("creator") i trzecie ("publisher") - odpowiednio: informację o nazwie organizacji i wydawcy strony. Wydawca to firma lub instytucja, której główną działalnością jest publikowanie treści, podczas gdy organizacja może się zajmować również czymś innym.

★★★★☆ 4/5 (27)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

 • CSS
  Definicje / Autor

  Definicje CSS: autor (author).

 • Skrypty
  Ochrona strony

  Jak zabezpieczyć źródło dokumentu przed podglądnięciem i zdjęcia przed kopiowaniem? Jak zablokować: prawy przycisk myszki, zaznaczanie i kopiowanie tekstu, drukowanie strony, klawisz Print Screen (prosty zrzut ekranu)?

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook