Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Ćwiczenia

  1. Otwórz w edytorze HTML stronę (plik index.html) stworzoną w ramach ćwiczeń z poprzedniego rozdziału.
  2. Dodaj informację o języku, w którym została wprowadzona treść na Twojej stronie.
  3. Podaj autora strony.
  4. Zdefiniuj ikonę strony. Jeżeli nie posiadasz wystarczających umiejętności graficznych, przykładową ikonę możesz wyszukać w internecie.

    Pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich! Nie każdy obrazek można swobodnie skopiować sobie na swoją stronę, jeżeli autor nie wyraził na to zgody.

    Jednym z serwisów, który udostępnia m.in. darmowe ikony, jest Iconfinder - przy wyszukiwaniu użyj filtra "free". Zwróć również uwagę na pole "License type" - w niektórych przypadkach może być konieczne wstawienie na stronie linku do strony autora wybranej ikony. Może też być zabronione użycie grafiki do celów komercyjnych.
  5. Otwórz Twoją stronę w przeglądarce internetowej i sprawdź, czy na karcie, w której się ona wyświetla, widoczna jest zdefiniowana przez Ciebie ikona.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook