Przejdź do treści

Nagłówek i treść - HTML

Dokumenty prawne <link license privacy-policy terms-of-service>

W jaki sposób wskazać licencję odnoszącą się do aktualnej strony? Jak oznaczyć prawa autorskie zdjęć umieszczonych w dokumencie? Gdzie podawać dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych (RODO, GDPR)? Jak wskazać regulamin serwisu?

<head>
	<link rel="license" href="ścieżka dostępu">
</head>

Jeżeli aktualny dokument jest chroniony prawami autorskimi, warto wskazać ścieżkę dostępu do dokumentu z licencją opisującą warunki korzystania z materiałów znajdujących się na stronie.

Licencja na zdjęcia

Może się zdarzyć, że niektóre elementy strony, jak np. zdjęcia wstawione w dokumencie, mogą być chronione odrębnymi licencjami. W takiej sytuacji przy każdym takim elemencie powinniśmy osobno wskazać właściciela praw autorskich i licencję. Na przykład:

<figure>
	<img src="zdjecie.jpg" alt="Tatry">
	<figcaption>Tatry<br><small>&copy; Jan Kowalski (<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl">CC BY</a>)</small></figraption>
<figure>
<head>
	<link rel="privacy-policy" href="ścieżka dostępu">
</head>

W 2018 roku weszły w życie regulacje RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR - General Data Protection Regulation) określające zasady przetwarzania danych osobowych. Chociaż przepisy te dotyczą Unii Europejskiej, to podobne regulacje wprowadziło u siebie wiele innych krajów. Pociąga to za sobą m.in. wymóg określenia w specjalnym dokumencie (tzw. polityka prywatności) jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i jakie są podstawy prawne tego przetwarzania. Oprócz podania linku do tego dokumentu np. w stopce serwisu, można użyć powyższego znacznika w sekcji nagłówkowej dokumentu, w którym wskażemy ścieżkę dostępu do polityki prywatności.

<head>
	<link rel="terms-of-service" href="ścieżka dostępu">
</head>

Wiele witryn internetowych udostępnia specjalny dokument zawierający regulamin serwisu. Jest on formą umowy pomiędzy właścicielem witryny a użytkownikami opisującą wzajemne prawa i obowiązki. Oprócz podania linku do tego dokumentu np. w stopce serwisu, można użyć powyższego znacznika w sekcji nagłówkowej dokumentu, w którym wskażemy ścieżkę dostępu do regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy licencja CC?

Licencja Creative Commons (CC) to rodzaj licencji, który umożliwia autorom udostępnianie swoich dzieł z pewnymi ograniczeniami. Pozwala to na elastyczne korzystanie z utworów przy jednoczesnym respektowaniu praw autorskich.

Jakie są rodzaje licencji CC?

Istnieje kilka rodzajów licencji Creative Commons, takich jak CC BY (atrybucja), CC BY-SA (atrybucja, na tych samych warunkach), CC BY-NC (atrybucja, użytki niekomercyjne) itp. Każda z tych licencji określa różne warunki korzystania z utworów.

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons?

Aby prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons, należy przestrzegać warunków określonych w danej licencji. Na ogół wymaga to podania informacji o autorze (BY), utrzymania tych samych warunków (SA), a w przypadku niektórych licencji, unikania zastosowań komercyjnych (NC).

Co to jest licencja CC BY 3.0?

Licencja CC BY 3.0 to jedna z wersji licencji Creative Commons. Oznacza, że użytkownicy mogą swobodnie korzystać, rozpowszechniać, modyfikować i budować na danym dziele, nawet w celach komercyjnych, pod warunkiem podania odpowiedniego odniesienia do autora.

Na co pozwala licencja Creative Commons?

Licencja Creative Commons pozwala na elastyczne dzielenie się utworami, umożliwiając innym ich używanie, modyfikowanie i udostępnianie przy określonych warunkach. To narzędzie wspiera wolne dzielenie się wiedzą i kulturą, jednocześnie zachowując respektowanie praw autorskich.

Co to znaczy "Privacy Policy"?

"Privacy Policy" to polityka prywatności, czyli dokument określający, jakie informacje są zbierane przez daną firmę, serwis internetowy lub aplikację, w jaki sposób są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane. Jest to istotny element dla użytkowników, którzy dowiadują się, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są używane.

Jakie to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy adres zamieszkania. W kontekście ochrony prywatności ważne jest odpowiednie gospodarowanie i zabezpieczanie tego rodzaju danych.

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

Zasady przetwarzania danych osobowych obejmują zbieranie danych w sposób zgodny z prawem, jasność co do celów zbierania, ograniczenie przechowywania danych do niezbędnego minimum, zapewnienie ich integralności i poufności.

Co to jest za skrót RODO?

RODO to skrót od: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijny akt prawny regulujący kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Co to jest RODO i na czym polega?

RODO to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę danych osobowych obywateli. Polega ono na określeniu zasad przetwarzania danych, prawach osób, których dane dotyczą, oraz obowiązkach podmiotów przetwarzających te dane.

Jakie dane podlegają ochronie RODO?

RODO chroni wszelkie dane osobowe, czyli informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to m.in. imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, czy identyfikatory online.

Co nie podlega pod RODO?

RODO nie obejmuje przetwarzania danych osobowych w celach czysto osobistych, np. prowadzenia korespondencji prywatnej. Nie podlegają mu także dane anonimowe, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook