Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Język strony <html lang>

Jak określić w jakim języku (mówionym) jest napisana strona WWW?

<html lang="język">...</html>
gdzie jako "język" należy podać skrót nazwy wybranego języka.

Polecenie to pozwala podać, w jakim języku jest napisana Twoja strona internetowa, np.: pl - polski, en - angielski, de - niemiecki, fr - francuski, it - włoski, es - hiszpański, ru - rosyjski i inne [zobacz: Skróty nazw jezyków]. Nie należy również zapominać o zadeklarowaniu odpowiedniej dla wybranego języka strony kodowej.

Zwracam uwagę, że w dokumencie HTML może się znajdować tylko jeden element <html>. Dlatego powyższy atrybut lang="..." należy przypisać do już istniejącego znacznika, a nie dodawać kolejnego.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook