Przejdź do treści

HTML / Nagłówek i treść

Nawigacja <link prev next help search author license alternate>

W jaki sposób ułatwić nawigację na stronie WWW? Jak udostępnić czytelnikom subskrypcję kanału informacyjnego RSS (Really Simple Syndication) lub Atom, zawierającego nowości w serwisie?

(interpretuje: Opera 12-)

Nowoczesne przeglądarki pozwalają określić bezpośrednio z poziomu strony WWW dodatkowe punkty nawigacyjne w serwisie. Są one wyświetlane na specjalnym pasku narzędzi (najczęściej Nawigacja) w postaci linków do wskazanych stron.

 1. Poprzednia
  <head>
  	<link rel="prev" href="adres">
  </head>
 2. Następna
  <head>
  	<link rel="next" href="adres">
  </head>
 3. Pomoc
  <head>
  	<link rel="help" href="adres">
  </head>
 4. Szukaj
  <head>
  	<link rel="search" href="adres">
  </head>
 5. Autor
  <head>
  	<link rel="author" href="adres">
  </head>
 6. Licencja (prawa autorskie)
  <head>
  	<link rel="license" href="adres">
  </head>
 7. Inne wersje
  <head>
  	<link rel="alternate" title="Tytuł" href="adres">
  </head>
  lub
  <head>
  	<link rel="alternate" title="Tytuł" lang="język" href="adres">
  </head>
  lub
  <head>
  	<link rel="alternate" title="Tytuł" media="media" href="adres">
  </head>

  Najczęstszym sposobem wykorzystania tego rodzaju znacznika jest osadzanie kanałów informacyjnych (obsługiwane przez wszystkie nowoczesne przeglądarki):

  • RSS
   <link rel="alternate" title="Tytuł kanału" href="adres kanału" type="application/rss+xml">
  • Atom
   <link rel="alternate" title="Tytuł kanału" href="adres kanału" type="application/atom+xml">
  Możliwe jest osadzenie kilku kanałów informacyjnych na jednej stronie - wystarczy wstawić kolejno kilka takich znaczników. W takim przypadku każdy powinien mieć inny tytuł (atrybut title="..."), ponieważ inaczej użytkownik nie będzie mógł rozróżnić, co chciałby subskrybować.
We wszystkich przypadkach odpowiednie wpisy oznaczają:
adres
Lokalizacja punktu nawigacyjnego
Tytuł
Tytuł który pojawi się na pasku nawigacji
język
Język alternatywny
media
Typ(y) mediów alternatywnych

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook