Przejdź do treści

HTML / Multimedia

Ćwiczenia

  1. Otwórz w edytorze HTML stronę (plik index.html) stworzoną w ramach ćwiczeń z poprzedniego rozdziału.
  2. Utwórz dokument z licencją zawierającą informacje o prawach autorskich Twojej strony: kto jest jej autorem, jakie są zasady korzystania z niej (czy można kopiować treść i używać ją do celów komercyjnych) itp. W tym celu możesz skorzystać z programów takich jak:
    • WordPad - dostępny w systemie Windows
    • Open Office - darmowy pakiet biurowy
    • Microsoft Office - pakiet aplikacji biurowych dostępny za darmo dla uczniów i studentów
  3. Użyj techniki zagnieżdżania plików multimedialnych, aby umieścić dokument licencji bezpośrednio w stronie.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook