Przejdź do treści

Multimedia - HTML

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak osadzić na stronie WWW plik multimedialny: animację, film, muzykę (wav, mid, avi, ra, mp3, mpg, mov, asf i inne)?

W jaki sposób można zamieszczać pliki multimedialne na stronie internetowej?

Jednym ze sposobów umieszczania plików multimedialnych w dokumencie HTML może być użycie znacznika <embed src="...">. Nie zaleca się jednak stosować go dla plików audio-wideo, ponieważ dla nich zostały przeznaczone specjalne odtwarzacze multimedialne.

Zobacz więcej...

Jak osadzić PDF na stronie?

Na przykład jeśli plik nazywa się "dokument.pdf" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy bezpośrednio wyświetlić zawartość pliku PDF, można się posłużyć następującym znacznikiem: <embed src="dokument.pdf" width="1000" height="600">.

Zobacz więcej...

Jak utworzyć link do pliku PDF?

Na przykład jeśli plik nazywa się "dokument.pdf" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy wstawić odnośnik do pliku PDF, można się posłużyć następującym znacznikiem: <a href="dokument.pdf">Otwórz dokument PDF</a>.

Zobacz więcej...

Jak wstawić odtwarzacz multimedialny (filmy, muzyka) na stronę WWW? Jak wstawić na stronę pliki do pobrania (dział download)?

Jak dodać plik HTML do strony?

Najłatwiejszym sposobem dodania dowolnego pliku do strony jest wstawienie odsyłacza do niego. Jeśli będzie to plik multimedialny albo dokument znanego typu, to po kliknięciu w taki link jego zawartość może zostać wyświetlona bezpośrednio w oknie przeglądarki. W przeciwnym razie zostanie uruchomione pobierane pliku na dysk lokalny użytkownika. Na przykład jeśli plik nazywa się "aplikacja.exe" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy wstawić odnośnik do niego, można się posłużyć następującym znacznikiem: <a href="aplikacja.exe">Pobierz plik</a>.

Zobacz więcej...

Do czego służy znacznik OBJECT?

Element OBJECT działa podobnie jak EMBED, ale w założeniu jest bardziej uniwersalny. Za jego pomocą tak samo można osadzać bezpośrednio w stronie różnorodne pliki multimedialne: dokumenty MS Word, arkusze kalkulacyjne Excel czy prezentacje PowerPoint itp. Ale oprócz tego jest przeznaczony do wstawiania interaktywnych aplikacji działających bezpośrednio wewnątrz strony - jak np. gry wideo. Ponadto, w odróżnieniu od elementu EMBED, wewnątrz znacznika OBJECT można umieścić treść, która się wyświetli w jego miejsce w przeglądarce, jeśli podany typ pliku nie będzie przez nią obsługiwany. Można tam wstawić np. bezpośredni odsyłacz do tego pliku, aby użytkownik mógł go pobrać na swój dysk lokalny i spróbował otworzyć w jakiejś zewnętrznej aplikacji.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook