Przejdź do treści

HTML / Tekst

Ćwiczenia

  1. Otwórz w edytorze HTML stronę (plik index.html) stworzoną w ramach ćwiczeń z poprzedniego rozdziału.
  2. Podziel tekst ze strony na sekcje tematyczne, z których każda będzie się rozpoczynać odpowiednim tytułem. Zwróć uwagę, że znacznik tytułu nie umieszcza się wewnątrz akapitu, ale przed nim.
  3. Odszukaj fragmenty tekstu, które zasługują na szczególne podkreślenie ich znaczenia. Oznacz je w miarę potrzeb znacznikami EM lub STRONG. Sprawdź, czy podczas wcześniejszych ćwiczeń w prawidłowy sposób został przez Ciebie użyty znacznik pogrubienia.
  4. Dodaj do swojej strony przynajmniej jeden cytat lub blok cytowany. Jeżeli Tworzysz stronę o sobie, może to być np. motto, którym kierujesz się w życiu albo wypowiedź jakiejś ważnej dla Ciebie osoby.
  5. Jeżeli w treści swojej strony używasz skrótów bądź definicji, zadbaj o ich oznaczenie właściwymi znacznikami.
  6. Na podstronie linki.html użyj wykazu (wypunktowanie) w taki sposób, aby każdy odnośnik wraz z jego krótkim opisem znajdował się w osobnym punkcie.
  7. Na podstronie kontakt.html użyj znacznika ADDRESS, aby odpowiednio oznaczyć informacje kontaktowe z autorem strony - czyli z Tobą :-)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook