Przejdź do treści

HTML / Odsyłacze

Inne <A href=news, nntp, newsrc, telnet, ssh, javascript, wais, gopher>

Jak wstawić na stronie WWW odsyłacz: grupy dyskusyjnej (news), NNTP, newsrc, telnet, SSH, JavaScript, Gopher, WAIS?

Odsyłacz do grup dyskusyjnych

  1. Serwer domyślny:
    <a href="news:nazwa grupy">opis</a>
  2. Wskazany serwer:
    <a href="news://serwer/">opis</a>
  3. Wskazana grupa na podanym serwerze:
    <a href="news://serwer/nazwa grupy">opis</a>

Grupy dyskusyjne to usługa obsługiwana przez programy pocztowe, pozwalająca wypowiedzieć się na jakiś temat na forum oraz przeczytać wypowiedzi innych. Od zwykłego chatu różni się tym, że dyskusja nie odbywa się czasie rzeczywistym, tzn. nie można oczekiwać natychmiastowej odpowiedzi na zadane pytanie.

Przykład:

news:pl.comp.www (serwer domyślny)

news://news.fuw.edu.pl/ (podany serwer)

news://news.fuw.edu.pl/pl.comp.www (wskazana grupa dyskusyjna)

Odsyłacz NNTP

<a href="nntp://adres">opis</a>

NNTP (Network News Tranport Protocol - Sieciowy Protokół Transportu Wiadomości) to protokół, na którym opierają się grupy dyskusyjne. Możliwe jest podanie odwołania do wybranej grupy bezpośrednio poprzez protokół NNTP.

Odsyłacz newsrc

<a href="newsrc://adres">opis</a>

Plik .newsrc zawiera informacje na temat grupy dyskusyjnej: czy została przez użytkownika zasubskrybowana oraz które artykuły zostały przeczytane. Dzięki temu można używać kilku programów odczytujących grupy dyskusyjne bez konieczności ponownego subskrybowania i powtórnego czytania tych samych artykułów.

Odsyłacz telnet

<a href="telnet://adres">opis</a>
<a href="telnet://użytkownik@adres">opis</a>

Telnet to usługa, dzięki której możemy połączyć się z innym komputerem i nim sterować (znając komendy Unix'a) - wymagane jest posiadanie konta. Z uwagi na brak szyfrowania transmisji jest wypierany przez SSH.

Odsyłacz SSH

<a href="ssh://adres">opis</a>
<a href="ssh://użytkownik@adres">opis</a>

Odpowiednik telnetu z szyfrowaną transmisją.

Odsyłacz do skryptu

<a href="javascript:polecenia">opis</a>

Odsyłacz ten, po kliknięciu, spowoduje wykonanie podanych poleceń języka JavaScript.

Po wskazaniu takiego odsyłacza myszką, na pasku stanu przeglądarki mogą pojawić się nieestetyczne napisy. Jeśli nie chcesz, aby użytkownik widział taką treść, możesz zmienić wpis na pasku statusu, poprzez dodanie atrybutów: onmouseover="..." oraz onmouseout="...".

Przykład:

javascript:alert('To jest okno ostrzeżenia')

Odsyłacz WAIS

<a href="wais://adres">opis</a>

WAIS (Wide Area Information Server - Rozproszony Serwer Informacji) to system wyszukiwania tekstów na zdalnych komputerach z architekturą typu klient-serwer. Z powodu prymitywnego interfejsu oraz bankructwa firmy będącej twórcą tego protokołu (Thinking Machines z Cambridge), obecnie WAIS jest bardzo rzadko stosowany.

Odsyłacz Gopher

<a href="gopher://adres">opis</a>

Pozwala na dostęp do informacji w Kampusowych Rozległych Systemach Informacyjnych (CWIS - Campus-Wide Information System). Integruje w sobie protokoły takie jak: FTP, telnet czy WAIS. Z uwagi na ograniczoną multimedialność oraz mało elastyczną i niewygodną strukturę obecnie Gopher jest bardzo rzadko stosowany.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook