Przejdź do treści

HTML / Odsyłacze

Blokada indeksowania odsyłaczy <a nofollow ugc sponsored>

Jak zablokować indeksowanie wybranych odnośników ze strony przez wyszukiwarki sieciowe?

Blokada indeksowania wybranych odsyłaczy <a nofollow>

<a href="http://adres strony" rel="nofollow">...</a>
<a href="https://adres strony" rel="nofollow">...</a>

Polecenie określa sposób zachowania się robotów-indekserów, czyli specjalnych programów zbierających informacje o stronach w Internecie, wykorzystywane później przez wyszukiwarki. Element <meta name="robots" content="nofollow"> powoduje, że roboty sieciowe nie będą podążać za żadnymi linkami umieszczonymi w dokumencie. Czasami jednak chcielibyśmy zablokować uwzględnianie tylko wybranych odsyłaczy. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, kiedy wstawiamy na swojej stronie system komentarzy. Spammerzy lub spamboty (automaty spamujące) często wpisują komentarze bez żadnej konkretnej treści, ale za to przeładowane linkami do stron, które chcą zareklamować. Aby uczynić takie linki nieistotnymi dla robota wyszukiwarki Google, należy dopisać do wszystkich odsyłaczy np. z komentarzy dodatkowy atrybut rel="nofollow".

Takie linki zostaną zignorowane przez robota wyszukiwarki Google, zatem być może zniechęci to spammera do umieszczania ich na naszej stronie, a nawet jeśli nie, to przynajmniej nie damy mu satysfakcji i nie przyczynimy się do nieuczciwego wypromowania kolejnej bezużytecznej strony 🙂

Treść tworzona przez użytkowników <a ugc>

<a href="http://adres strony" rel="ugc">...</a>
<a href="https://adres strony" rel="ugc">...</a>

Spam w komentarzach na stronie nie jest jedynym powodem, dla którego moglibyśmy chcieć zablokować indeksowanie linków. Dlatego można podać bardziej szczegółową przyczynę blokady. Jeśli obawiamy się, że linki w komentarzach naszej witryny mogą stanowić spam i nie chcemy, aby z tego powodu nasza strona straciła reputację, a przez to pozycję w wynikach wyszukiwania, możemy użyć atrybutu z wartością rel="ugc" (ang. user generated content). Wskazuje on, że odnośnik taki nie został umieszczony przez właściciela serwisu, ale jego użytkowników.

Historycznie w wyszukiwarkach najpierw została wprowadzona obsługa atrybutu rel="nofollow". Wszystkie inne wartości pojawiły się później. Z tego powodu niektóre wyszukiwarki mogą ich nie obsługiwać. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, można ustawić w tym samym linku kilka wartości. Nie robimy tego jednak poprzez dodanie kolejnego atrybutu rel="...", ale dopisujemy do już istniejącego kolejne wartości rozdzielając je spacjami. Na przykład:

<a href="http://adres strony" rel="ugc nofollow">...</a>

Linki sponsorowane <a sponsored>

<a href="http://adres strony" rel="sponsored">...</a>
<a href="https://adres strony" rel="sponsored">...</a>

Wyszukiwarka Google w dużej mierze uzależnia pozycję strony w wynikach od liczby odnośników, które do niej prowadzą z innych serwisów.

Umieszczanie na swojej stronie nieoznaczonych płatnych linków reklamowych jest niezgodne z wytycznymi Google. Karą za takie postępowanie może być ręczne obniżenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania albo nawet usunięcie z nich całego serwisu.

Dlatego jeśli chcemy umieścić na własnej stronie płatne odnośniki sponsorowane, koniecznie należy je oznaczyć atrybutem rel="sponsored".

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook