Przejdź do treści

Odsyłacze - HTML

Odsyłacz pocztowy <a mailto>

Jak wstawić adres e-mail na stronie WWW?

(e-mail)

Odsyłacz pocztowy <a mailto>

<a href="mailto:adres e-mail">opis</a>
gdzie jako "adres e-mail" należy podać adres poczty elektronicznej osoby, do której ma zostać wysłany list (np.: jan_kowalski@example.com).

Dzięki temu odsyłaczowi, użytkownicy oglądający Twoją stronę, będą mogli wysłać list e-mail pod adres podany w poleceniu. Po kliknięciu takiego odnośnika, list nie zostanie wysłany natychmiastowo, lecz nastąpi otwarcie domyślnego programu pocztowego użytkownika (np. Outlook Express), w którym będzie on mógł wpisać treść listu, a potem go wysłać do wskazanego adresata, którego e-mail pojawi się automatycznie. Jeśli podasz swój własny adres, będziesz w stałym kontakcie z użytkownikami odwiedzającymi Twój serwis.

Przykład <a mailto>

Tutaj możesz wysłać list do mnie. Tylko proszę, jeśli nie masz nic konkretnego do napisania, nie przysyłaj mi pustych listów 😉

Pamiętaj, że podanie swojego adresu na stronie WWW, może spowodować, że zaczną do Ciebie przychodzić niechciane wiadomości - reklamówki (tzw. spam). Dobrym pomysłem może być założenie sobie darmowego konta pocztowego w dowolnym portalu internetowym i podanie adresu takiego konta na swojej stronie - darmowe konto zawsze można zmienić. Zakładając stronę WWW na darmowym serwerze, często dostajemy również konto e-mail. Wtedy można z niego skorzystać.

Ochrona adresu e-mail

Aby zabezpieczyć się przed tzw. żniwiarkami (ang. harvesters) - czyli specjalnymi programami, które automatycznie gromadzą adresy e-mail, umieszczone na stronach WWW - można posłużyć się skryptem. Zamiast typowego odsyłacza pocztowego, umieść na stronie:

<script>
var uzytkownik = 'jan_kowalski';
var domena = 'example.com';
var dodatkowe = '?subject=Temat listu&body=Napisz co%9C:%0A';
var opis = 'Wyślij do mnie list';
document.write('<a hr' + 'ef="mai' + 'lto:' + uzytkownik + '\x40' + domena + dodatkowe + '">');
if (opis) document.write(opis + '<'+'/a>');
else document.write(uzytkownik + '\x40' + domena + '<'+'/a>');
</script>
Przy czym wyróżnione wartości oznaczają:
jan_kowalski
Pierwszy człon adresu, znajdujący się przed znakiem @ (np. jan_kowalski@example.com)
example.com
Drugi człon adresu, znajdujący się po znaku @ (np. jan_kowalski@example.com)
?subject=Temat listu&body=Napisz co%9C:%0A
Dodatkowe parametry (patrz poniżej). Zwróć szczególną uwagę, że parametry rozpoczynają się od pytajnika
Wyślij do mnie list
Opis odsyłacza, który pojawi się na ekranie

Dwie ostatnie wartości nie są wymagane, tzn. można ich nie podawać.

Wadą stosowania skryptu zamiast zwykłego odsyłacza pocztowego jest to, że jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje skryptów JavaScript, nie zobaczy on żadnego odnośnika i nie będzie się mógł z Tobą skontaktować. Na szczęście znacząca większość używanych dzisiaj przeglądarek internetowych, bez trudu sobie z tym radzi, dlatego ryzyko błędu nie jest takie duże.

Uwaga! Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie skryptu, musi on zastąpić wszystkie zwykłe odsyłacze pocztowe, na wszystkich stronach serwisu. Pozostawienie chociaż jednego z nich sprawi, że sposób ten straci sens i nie spełni swojego zadana!

Przykład <script, a mailto>

Dodatkowe parametry odsyłacza pocztowego

Możliwe jest także podanie odsyłacza pocztowego na inne sposoby:

 1. List e-mail będzie miał podany przez nas tytuł
  <a href="mailto:adres e-mail?subject=tytuł listu">opis</a>
 2. Kopia listu będzie wysłana do podanej osoby
  <a href="mailto:adres e-mail?cc=adres e-mail gdzie wysłać kopię">opis</a>
 3. Ukryta kopia (żaden inny odbiorca listu nie zobaczy adresu podanego w bcc)
  <a href="mailto:adres e-mail?bcc=adres e-mail gdzie wysłać ukrytą kopię">opis</a>
 4. W treści listu pojawi się podany tekst
  <a href="mailto:adres e-mail?body=tu wpisz tekst">opis</a>
 5. List zostanie wysłany do kilku podanych adresatów
  <a href="mailto:pierwszy adres e-mail;drugi adres e-mail;trzeci adres e-mail">opis</a>
 6. Połączenie powyższych elementów
  <a href="mailto:pierwszy adres e-mail;drugi adres e-mail;trzeci adres e-mail?subject=tytuł listu&amp;cc=adres e-mail gdzie wysłać kopię&amp;bcc=adres e-mail gdzie wysłać ukrytą kopię&amp;body=tutaj wpisz treść listu">opis</a>

UWAGA! Jeśli w powyższych parametrach występują znaki: & (ampersand - angielskie "and"), " (cudzysłów), % (procent) albo chcemy wstawić znak nowej linii (użycie Enter nic nie da), należy zamiast nich wpisać odpowiednio: %26, %22, %25 oraz %0A.

Dodatkowo (dotyczy to przede wszystkim systemu Windows) jeśli w dokumencie została użyta strona kodowa utf-8, zamiast polskich liter mogą pojawić się zupełnie nieprzewidziane znaki. Na dodatek istnieją widoczne różnice kodowania znaków np. między różnymi wersjami systemu Windows i praktycznie nie da się dobrać jednej działającej metody zapisu tych liter. Dlatego na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest nieużywanie polskich znaków w odsyłaczach pocztowych.

Przykład <a mailto subject cc, bcc body>

Odsyłacz pocztowy rozszerzony

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook