Przejdź do treści

Odsyłacze - HTML

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak stworzyć formę elektronicznej zakładki na stronie?

W jaki sposób przejść do etykiety w innym dokumencie?

Wystarczy w odnośniku po adresie strony wstawić znak krzyżyka (skrót klawiaturowy Shift+3), a po nim nazwę etykiety, która znajduje się na stronie docelowej. Ten sposób działa zarówno z odsyłaczami do podstron w obrębie tego samego serwisu (np. <a href="podstrona.html#etykieta">...</a>) jak i w przypadku odsyłaczy do adresu internetowego w innej witrynie (np. <a href="http://example.com/podstrona.html#etykieta">...</a>).

Zobacz więcej...

Jak dodać kotwicę HTML?

Kotwica (inaczej etykieta) to oznaczone miejsce w dokumencie HTML, do którego można odsyłać użytkownika za pomocą odnośników hipertekstowych. Aby wstawić kotwicę w określonym miejscu dokumentu można się posłużyć następującym kodem: <a id="nazwa-kotwicy"></a>. Można również nadać atrybut id="nazwa-kotwicy" dowolnemu istniejącemu już znacznikowi - np. wybranemu tytułowi nagłówkowemu tworząc w ten sposób spis treści dokumentu: <h1 id="tytul-rozdzialu">...</h1>.

Zobacz więcej...

Ile może być identycznych etykiet w jednym pliku?

W tym samym dokumencie HTML można wstawić dowolną liczbę etykiet, ale każda z nich musi mieć inną nazwę. W przeciwnym razie przeglądarka nie wiedziałaby, do której z nich przenieść użytkownika po kliknięciu w odnośnik zawierający taką etykietę.

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić na stronie WWW odnośnik (link, hiperłącze, odsyłacz hipertekstowy) obrazkowy (graficzny), czyli klikalny przycisk?

Co to jest mapa odsyłaczy?

Mapa odsyłaczy to element używany w języku HTML do tworzenia klikalnych obszarów na obrazkach, które prowadzą do różnych lokalizacji na stronie internetowej.

Zobacz więcej...

W jaki sposób przypisać mapę odsyłaczy do obrazka w HTML?

W tym celu do znacznika obrazka należy dodać atrybut usemap="#...", a do znacznika mapy odsyłaczy - odpowiadający mu atrybut id="...". Na przykład: <img src="..." alt="..." usemap="#nazwa_mapy"> <map id="nazwa_mapy">...</map>. Należy pamiętać, że w tym samym dokumencie HTML co prawda może być wstawiona dowolna liczba różnych map odsyłaczy, ale każda z nich musi mieć inną nazwę. W przeciwnym razie przeglądarka nie wiedziałaby, która z nich odnosi się do wskazanego obrazka. Nie można również przypisać więcej niż jednej mapy odsyłaczy do tego samego obrazka.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook