Przejdź do treści

HTML / Formularze

Ukryte dane <INPUT hidden>

Jak przesłać ukryte dane w formularzu?

<form action="...">
	<input type="hidden" name="nazwa" value="wartość">
</form>

Polecenie takie tworzy ukryte pole w formularzu. Nie jest ono widoczne ani dostępne dla użytkownika, ale jego wartość (value="wartość") jest przesyłana wraz z formularzem. Może ono służyć np. dla podania informacji o numerze wersji ankiety, dacie jej ostatniej aktualizacji, adresu strony, z której została wysłana, opisu całego formularza lub też poszczególnych jego pól.

Dla zaawansowanych
Ukryte dane są często wykorzystywane do przekazywania informacji pomiędzy klientem a serwerem (skrypty po stronie serwera), które w przeciwnym razie zostałyby utracone, z uwagi na bezstanowy charakter protokołu HTTP.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook