Przejdź do treści

HTML / Formularze

Forma odszyfrowana <FORM enctype>

Co zrobić, aby formularze były przesyłane w formie odszyfrowanej, którą łatwiej później odczytać? Jak usunąć polskie znaki z formularza?

<form action="..." enctype="text/plain">...</form>

Formularze są wysyłane w formie zakodowanej, np. możesz otrzymać coś takiego:

Imi%EA=S%B3awomir&Nazwisko=Kok%B3owski&P%B3e%E6=M%EA%BFczyzna&Wiek=20-29&Muzyka=Rock&Muzyka=Elektroniczna&Przegl%B9darka=Opera&System+operacyjny=Dos&System+operacyjny=Windows&System+operacyjny=Linux&Komentarz=Prosz%EA%2C+wpisz+tutaj+jaki%9C+komentarz...

Powyższy atrybut (enctype="text/plain") powoduje, że wszystkie formularze będą przysyłane w formie odszyfrowanej, dla powyższego przykładu jest to:

Imię=Sławomir
Nazwisko=Kokłowski
Płeć=Mężczyzna
Wiek=20-29
Muzyka=Rock
Muzyka=Inna
Muzyka=Elektroniczna
Przeglądarka=Opera
System operacyjny=Dos
System operacyjny=Windows
System operacyjny=Linux
Komentarz=Proszę, wpisz tutaj jakiś komentarz...

Prawda, że łatwiej przeczytać coś takiego? Zatem staraj się zawsze używać tej metody w formularzach pocztowych, ponieważ może Ci ona zaoszczędzić dużo czasu na odszyfrowywanie przysłanych danych. Nie ma to natomiast większego znaczenia, w przypadku wykorzystywania formularza w skryptach (po stronie klienta lub serwera).

UWAGA!
Jeśli na stronie WWW została zdeklarowana zalecana strona kodowa utf-8, a jednocześnie używaną przeglądarką jest Internet Explorer 5, 6 lub 7 (program pocztowy Outlook Express 5 lub 6), to w przesyłanym formularzu, w miejscu niektórych polskich liter (ą, ś, ź, Ą, Ś, Ź), wystąpią błędne znaki!

Błędów prawdopodobnie nie będzie, jeśli na stronie z formularzem użyjemy strony kodowej windows-1250, ale nie jest ona zalecanym standardem międzynarodowym i dlatego niestety w innych przeglądarkach polskie litery na całej stronie mogą wtedy zostać błędnie wyświetlone (gdy przeglądarka nie obsługuje takiego standardu).

Jeżeli bardzo przeszkadzają Ci błędne litery w przysyłanych formularzach, rozwiązaniem problemu może być zastosowanie mimo wszystko strony kodowej windows-1250, nawet jeśli w niektórych przypadkach miałoby to spowodować błędne wyświetlanie polskich znaków na stronie. Większość przeglądarek powinna interpretować taką stronę kodową, zatem ryzyko jest niewielkie. Natomiast na wszystkich innych stronach serwisu powinniśmy nadal używać kodowania utf-8.

Usunięcie polskich znaków z formularza

Innym sposobem rozwiązania problemu jest automatyczne usunięcie przed wysłaniem formularza wszystkich polskich znaków, które mógł podać użytkownik. Odnosi się to do pól tekstowych oraz obszarów tekstowych. Jeśli chodzi o inne pola (np. checkbox, radio), dla nich możesz samodzielnie wpisać w treści atrybutów value="..." tekst bez polskich znaków. Atrybut ten można również podać dla znacznika <option>...</option> (lista rozwijalna):

<select name="nazwa">
	<option value="acelnoszz">ąćęłńóśźż</option>
	<option value="ACELNOSZZ">ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ</option>
</select>

Zwróć uwagę, że tekst po znaczniku <option> może się różnić od wartości atrybutu value="...". W ten sposób użytkownik wypełniający formularz, zobaczy poprawne polskie litery.

Aby automatycznie usunąć polskie znaki z pól i obszarów tekstowych, można umieścić przed formularzem odpowiedni skrypt:

<script>
function usun_pl(formularz)
{
	for (i = 0; i < formularz.length; i++)
	{
		var pole = formularz.elements[i];
		if (pole.type != "text" && pole.type != "textarea") continue;
		var str = "";
		for (j = 0; j < pole.value.length; j++)
		{
			switch (pole.value.charAt(j))
			{
				case "ą": str += "a"; break;
				case "ć": str += "c"; break;
				case "ę": str += "e"; break;
				case "ł": str += "l"; break;
				case "ń": str += "n"; break;
				case "ó": str += "o"; break;
				case "ś": str += "s"; break;
				case "ź": str += "z"; break;
				case "ż": str += "z"; break;
				case "Ą": str += "a"; break;
				case "Ć": str += "c"; break;
				case "Ę": str += "e"; break;
				case "Ł": str += "l"; break;
				case "Ń": str += "n"; break;
				case "Ó": str += "o"; break;
				case "Ś": str += "s"; break;
				case "Ź": str += "z"; break;
				case "Ż": str += "z"; break;
				default: str += pole.value.charAt(j); break;
			}
		}
		pole.value = str;
	}
}
</script>

<form action="mailto:adres e-mail?subject=temat" method="post" enctype="text/plain" onsubmit="usun_pl(this)">
	(Pola formularza)
</form>

Zwróć uwagę, aby dodać atrybut onsubmit="usun_pl(this)" do znacznika <form>!

Strona kodowa formularza

<form action="..." accept-charset="strona kodowa">...</form>

Domyślnie zawartość formularza, wypełniona przez użytkownika, jest wysyłana przy użyciu takiej samej strony kodowej jak określona w dokumencie z formularzem. Może się jednak zdarzyć, że system odbierający dane (np. skrypt PHP albo program pocztowy użytkownika) posługuje się innym kodowaniem znaków. W takiej sytuacji powinniśmy ujednolicić kodowanie dokumentu i systemu odbierającego dane, bo inaczej informacje zostaną zniekształcone przez ten system - m.in. w miejsce polskich znaków diakrytycznych mogą pojawić się "krzaczki".

Jednak często zmiana strony kodowej dokumentu z formularzem nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ cała reszta serwisu byłaby zapisana inaczej niż ten jeden dokument. Zmiana kodowania znaków systemu odbierającego dane z formularza może w ogóle nie wchodzić w grę - możemy nie mieć wpływu na stronę kodową systemu operacyjnego, programu pocztowego czy skryptu na serwerze. W takiej sytuacji wystarczy zdefiniować, jakiej strony kodowej używa system odbierający dane, a przeglądarka podczas wysyłania formularza powinna automatycznie skonwertować cały tekst. Na przykład, jeśli nasza strona jest zapisana przy użyciu kodowania znaków utf-8, ale wiemy, że system, do którego wysyłamy formularz używa kodowania windows-1250, powinniśmy wpisać:

<form action="..." accept-charset="windows-1250">...</form>

Niestety atrybut accept-charset="..." nie jest cudownym sposobem na zachowanie prawidłowych polskich znaków diakrytycznych w prostych formularzach pocztowych :-( Nie wiadomo z jakiego systemu operacyjnego ani z jakiego programu pocztowego korzysta użytkownik, który będzie wypełniał formularz, a więc nie można jednoznacznie ustalić docelowej strony kodowej wysyłanych danych.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook