Przejdź do treści

HTML / Formularze

Przycisk <BUTTON>

Jak wprowadzić przycisk na stronę WWW?

<button type="rodzaj">Treść przycisku</button>
gdzie "rodzaj" określa typ przycisku i można tutaj podać:

Wprowadza na ekran przycisk. Polecenie to jest zbliżone do przycisków: wysłania oraz wyczyszczenia formularza, a także do: <input type="button" value="napis">. Jednak pozwala ono dodatkowo, wprowadzić do przycisku grafikę, tabelkę i inne elementy - wystarczy umieścić dodatkowe znaczniki pomiędzy <button> a </button> (w miejsce treści przycisku). Można również dowolnie formatować tekst, np. wprowadzając pogrubienie, pochylenie i inne.

W przypadku zastosowania type="button" na ekranie pojawi się przycisk, po kliknięciu którego, nie nastąpi żadna akcja. Aby to zmienić, należy przechwycić wygenerowane zdarzenie onclick. Natomiast Netscape 7 oraz Opera 6, 7 traktują <button>...</button> jak przycisk wysłania formularza.

Niestety starsze wersje przeglądarki Internet Explorer zachowują się błędnie w przypadku <button type="submit" name="..." value="...">...</button>

Jeśli przycisk posiada atrybut name="...", jego wartość powinna zostać wysłana razem z formularzem. W przypadku wstawienia kilku takich przycisków, oprócz standardowych pól z formularzem powinna być wysłana wartość tylko tego przycisku, który został kliknięty. MSIE 6.0 wysyła wartość wszystkich znajdujących się w formularzu przycisków, które mają nadaną nazwę. Natomiast MSIE do wersji 7.0 włącznie w ogóle nie obsługuje atrybutu value="..." dla przycisków, tylko jako wartość zawsze wysyła zawartość znacznika BUTTON w postaci kodu HTML. W MSIE 8.0 wszystko jest już w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance. Również dopiero w tym trybie domyślną wartością typu przycisku jest submit, a nie button. Wszystko to sprawia, że często jedynym sposobem uzyskania kompatybilności ze starszymi wersjami Internet Explorera jest rezygnacja z używania tego znacznika na rzecz <input type="submit">, chyba że nie nadajemy mu nazwy (atrybut name="...") - wtedy nie ma się czego obawiać, jeśli jednocześnie podamy typ przycisku (atrybut type="...").

UWAGA! Element BUTTON nie może zawierać znaczników: A, INPUT, SELECT, TEXTAREA, LABEL, BUTTON, FORM, FIELDSET.

Przykład:Przykład z obrazkiem:
Ten przycisk jest zablokowany - disabled (nie obsługuje Opera 6).

W niektórych systemach operacyjnych i przeglądarkach wygląd przycisków o dużych rozmiarach może być bardzo nieestetyczny!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook