Przejdź do treści

HTML / Formularze

Przykład formularza

Jak wygląda przykładowy formularz?

Jeśli jeszcze niezbyt dobrze rozumiesz formularze, specjalnie dla Ciebie napisałem ten przykład. Myślę, że po jego przeczytaniu, wyjaśni się wiele niezrozumiałych dotąd rzeczy.

Wyróżnione fragmenty, można (a nawet trzeba) zastąpić innym tekstem. Są to np. pytania, poszczególne odpowiedzi, wartości parametrów i inne. Czcionką pogrubioną (pomiędzy znakami <!-- a -->) zaznaczono komentarze. Nie są one oczywiście konieczne (możesz je pominąć). Natomiast pozwalają zorientować się, czego dotyczy fragment kodu poniżej nich.

<form action="mailto:twój_adres_poczty@domena" method="post" enctype="text/plain"><div>
<!-- Podstawowe pole tekstowe -->
<input name="Imię">Podaj swoje imię<br>
<input name="Nazwisko">Podaj swoje nazwisko
<!-- Pole typu RADIO -->
<p>Podaj swoją płeć:</p>
<input type="radio" name="Płeć" value="Kobieta">Kobieta
<input type="radio" name="Płeć" value="Mężczyzna">Mężczyzna
<!-- Pole typu RADIO -->
<p>Ile masz lat?</p>
<input type="radio" name="Wiek" value="mniej niż 15">mniej niż 15<br>
<input type="radio" name="Wiek" value="15-19">15-19<br>
<input type="radio" name="Wiek" value="20-29">20-29<br>
<input type="radio" name="Wiek" value="30-39">30-39<br>
<input type="radio" name="Wiek" value="40-60">40-60<br>
<input type="radio" name="Wiek" value="więcej niż 60">więcej niż 60 
<!-- Pole typu CHECKBOX -->
<p>Jaką lubisz muzykę (możesz zaznaczyć więcej możliwości)?</p>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Rock">Rock<br>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Heavy Metal">Heavy Metal<br>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Pop">Pop<br>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Techno">Techno<br>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Muzyka poważna">Muzyka poważna<br>
<input type="checkbox" name="Muzyka" value="Inna">Inna (podaj jaka):
<input name="Muzyka">
<!-- Lista rozwijalna (typ podstawowy) z zaznaczoną opcją domyślną -->
<p>Jakiej przeglądarki internetowej używasz?</p>
<select name="Przeglądarka">
	<option selected>Internet Explorer</option>
	<option>Netscape</option>
	<option>Opera</option>
	<option>Mozilla</option>
	<option>Inna</option>
</select>
<!-- Lista rozwijalna (typ rozszerzony) z zaznaczoną opcją domyślną i zmniejszoną wysokością -->
<p>Jakie znasz systemy operacyjne (możesz wybrać kilka opcji trzymając klawisz Ctrl)?</p>
<select name="System operacyjny" multiple size="3">
	<option selected>Dos</option>
	<option>Windows</option>
	<option>Linux</option>
	<option>Inny</option>
</select>
<!-- Pole komentarza (o powiększonych rozmiarach oraz z tekstem domyślnym) -->
<p>Podaj swój komentarz:</p>
<textarea name="Komentarz" cols="50" rows="10">Proszę, wpisz tutaj jakiś komentarz...</textarea>
<br><br><br>
<!-- Przycisk WYŚLIJ -->
<input type="submit" value="Wyślij formularz">
<!-- Przycisk WYCZYŚĆ DANE -->
<input type="reset" value="Wyczyść dane">
</div></form>

A oto co otrzymamy po wpisaniu powyższego tekstu:

Podaj swoje imię
Podaj swoje nazwisko

Podaj swoją płeć:

Kobieta Mężczyzna

Ile masz lat?

mniej niż 15
15-19
20-29
30-39
40-60
więcej niż 60

Jaką lubisz muzykę (możesz zaznaczyć więcej możliwości)?

Rock
Heavy Metal
Pop
Techno
Muzyka poważna
Inna (podaj jaka):

Jakiej przeglądarki internetowej używasz?

Jakie znasz systemy operacyjne (możesz wybrać kilka opcji trzymając klawisz Ctrl)?

Podaj swój komentarz:
(możesz kliknąć przycisk "Wyślij formularz", aby zobaczyć szybki efekt, bez wysyłania danych)


Aby ustalić dokładne położenie pól formularza, zwykle umieszcza się je w komórkach tabeli. W ten sposób możliwe jest np. ustawienie opisów w lewej kolumnie, a samych pól w równej odległości po prawej (nie dotyczy to pól wyboru, opcji itp., do których użytkownik nie może wpisywać tekstu). Jeśli zrobimy to bez tabeli, pola będą poukładane nierówno z powodu różnej długości opisów. Na przykład po wpisaniu:

<form action="mailto:e-mail" method="post" enctype="text/plain"><div>
<table bgcolor="silver">
<tr>
	<td>Imię:</td><td><input type="text" name="imie"></td>
</tr>
<tr>
	<td>Nazwisko:</td><td><input type="text" name="nazwisko"></td>
</tr>
<tr>
	<br>
	<td colspan="2" align="center"><br>
		<input type="submit" value="Wyślij">
		<input type="reset" value="Wyczyść">
	</td>
</tr>
</table>
</div></form>

otrzymamy:

Imię:
Nazwisko:

Jeśli chcemy, aby opisy w lewej kolumnie przylegały do pól formularza (wyrównanie do prawej), wystarczy dla komórek tabeli <td> (lub pierwszej kolumny) dodać atrybut align="right".

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook