Przejdź do treści

JS / Date.prototype

toLocaleTimeString

Jak zamienić czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleTimeString()
Wartość:
String - czas zapisany zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toTimeString, ale zwraca czas w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Aby wygenerować pełną datę i czas w rodzimym języku użytkownika, użyj funkcji Date.prototype.toLocaleString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toLocaleTimeString(); // np.: "13:30:59"
 
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeStringcall("2000");          // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook