Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Komponowanie i mieszanie CSS

Źródło: Compositing and Blending Level 1

mix-blend-mode

Tryb mieszania

Wartość
<blend-mode>
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
visual

isolation

Izolacja

Wartość
<isolation-mode>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
visual

background-blend-mode

Tryb mieszania tła

Wartość
<blend-mode>
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
visual
Facebook