Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Układ siatki CSS

Źródło: CSS Grid Layout Module Level 1

grid

Atrybuty mieszane układu siatki

Wartość
<'grid-template'> | <'grid-template-rows'> / [ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-columns'>? | [ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-rows'>? / <'grid-template-columns'>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

grid-area

Obszar układu siatki

Wartość
<grid-line> [ / <grid-line> ]{0,3}
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-auto-columns

Automatyczne kolumny układu siatki

Wartość
<track-size>+
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
zobacz grid-template-columns i grid-template-columns

grid-auto-flow

Automatyczny przepływ układu siatki

Wartość
[ row | column ] || dense
Inicjalizacja
row
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-auto-rows

Automatyczne wiersze układu siatki

Wartość
<track-size>+
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
zobacz grid-template-columns i grid-template-columns

grid-column

Atrybuty mieszane kolumny układu siatki

Wartość
<grid-line> [ / <grid-line> ]?
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-column-end

Kolumna końcowa układu siatki

Wartość
<grid-line>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-column-start

Kolumna początkowa układu siatki

Wartość
<grid-line>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-row

Wiersz układu siatki

Wartość
<grid-line> [ / <grid-line> ]?
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-row-end

Wiersz końcowy układu siatki

Wartość
<grid-line>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-row-start

Wiersz początkowy układu siatki

Wartość
<grid-line>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera układu siatki i elementy pozycjonowane absolutnie, których blok obejmujący jest kontenerem układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-template

Szablon układu siatki

Wartość
none | [ <'grid-template-rows'> / <'grid-template-columns'> ] | [ <line-names>? <string> <track-size>? <line-names>? ]+ [ / <explicit-track-list> ]?
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

grid-template-areas

Obszary szablonu układu siatki

Wartość
none | <string>+
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

grid-template-columns

Kolumny szablonu układu siatki

Wartość
none | <track-list> | <auto-track-list>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
odnosi się do odpowiedniego wymiaru obszaru zawartości

grid-template-rows

Wiersze szablonu układu siatki

Wartość
none | <track-list> | <auto-track-list>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
odnosi się do odpowiedniego wymiaru obszaru zawartości
Facebook