Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Kształty CSS

Źródło: CSS Shapes Module Level 1

shape-outside

Kształt obszaru oblewania

Wartość
none | [ <basic-shape> || <shape-box> ] | <image>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
elementy z oblewaniem (float)
Dziedziczenie
nie
Media
visual

shape-image-threshold

Wybór pikseli obrazka obszaru oblewania

Wartość
<number>
Inicjalizacja
0.0
Zastosowanie
elementy z oblewaniem (float)
Dziedziczenie
nie
Media
visual

shape-margin

Margines obszaru oblewania

Wartość
<length> | <percentage>
Inicjalizacja
0
Zastosowanie
elementy z oblewaniem (float)
Dziedziczenie
nie
Media
visual
Facebook