Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Tryby pisania CSS

Źródło: CSS Writing Modes Level 3

direction

Kierunek tekstu

Wartość
ltr | rtl
Inicjalizacja
ltr
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

glyph-orientation-vertical

Pionowa orientacja znaków

Wartość
auto | 0deg | 90deg | 0 | 90
Inicjalizacja
nie
Zastosowanie
nie
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

text-combine-upright

Kompozycja pozioma w pionie

Wartość
none | all
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
nie-zastępowane elementy inline
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-orientation

Orientacja tekstu

Wartość
mixed | upright | sideways
Inicjalizacja
mixed
Zastosowanie
wszystkie elementy z wyjątkiem wierszy, grup wierszy, kolumn i grup kolumn tabeli
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

unicode-bidi

Algorytm dwukierunkowego tekstu

Wartość
normal | embed | isolate | bidi-override | isolate-override | plaintext
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

writing-mode

Kierunek ułożenia bloków

Wartość
horizontal-tb | vertical-rl | vertical-lr
Inicjalizacja
horizontal-tb
Zastosowanie
wszystkie elementy z wyjątkiem grup wierszy, grup kolumn, wierszy i kolumn tabeli, a także bazowych i adnotacyjnych kontenerów przypisów ruby
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Facebook