Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Mowa CSS

Źródło: CSS Speech Module

cue

Atrybuty mieszane sygnału wywoławczego

Wartość
<'cue-before'> <'cue-after'>?
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

cue-after

Sygnał wywoławczy po...

Wartość
<uri> <decibel>? | none
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

cue-before

Sygnał wywoławczy przed...

Wartość
<uri> <decibel>? | none
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

pause

Atrybuty mieszane przerwy

Wartość
<'pause-before'> <'pause-after'>?
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

pause-after

Przerwa po...

Wartość
<time> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

pause-before

Przerwa przed...

Wartość
<time> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

rest

Atrybuty mieszane spoczynku

Wartość
<'rest-before'> <'rest-after'>?
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

rest-after

Spoczynek po...

Wartość
<time> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

rest-before

Spoczynek przed...

Wartość
<time> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

speak

Parametry mowy

Wartość
auto | never | always
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech

speak-as

Sposób wymowy

Wartość
normal | spell-out || digits || [ literal-punctuation | no-punctuation ]
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech

voice-balance

Balans głosu

Wartość
<number> | left | center | right | leftwards | rightwards
Inicjalizacja
center
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech

voice-duration

Czas trwania głosu

Wartość
auto | <time>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Media
speech

voice-family

Rodzina głosów

Wartość
[[<name> | <generic-voice>],]* [<name> | <generic-voice>] | preserve
Inicjalizacja
zależy od przeglądarki
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech

voice-pitch

Wysokość głosu

Wartość
<frequency> && absolute | [[x-low | low | medium | high | x-high] || [<frequency> | <semitones> | <percentage>]]
Inicjalizacja
medium
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
odnosi się do odziedziczonej wartości
Media
speech

voice-range

Zakres głosu

Wartość
<frequency> && absolute | [[x-low | low | medium | high | x-high] || [<frequency> | <semitones> | <percentage>]]
Inicjalizacja
medium
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
odnosi się do odziedziczonej wartości
Media
speech

voice-rate

Tempo głosu

Wartość
[normal | x-slow | slow | medium | fast | x-fast] || <percentage>
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
odnosi się do domyślej wartości
Media
speech

voice-stress

Akcent głosu

Wartość
normal | strong | moderate | none | reduced
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech

voice-volume

Głośność głosu

Wartość
silent | [[x-soft | soft | medium | loud | x-loud] || <decibel>]
Inicjalizacja
medium
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
speech
Facebook