Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Tekst CSS

Źródło: CSS Text Module Level 3

hanging-punctuation

Zawieszenie znaków interpunkcyjnych

Wartość
none | [ first || [ force-end | allow-end ] || last ]
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

hyphens

Dzielenie

Wartość
none | manual | auto
Inicjalizacja
manual
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

letter-spacing

Odstęp między literami

Wartość
normal | <length>
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst i elementy inline w przypadku "display: flow"
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

line-break

Ścisłość przełamania linii

Wartość
auto | loose | normal | strict | anywhere
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

overflow-wrap

Przycinanie zawijania

Wartość
normal | break-word | anywhere
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

tab-size

Rozmiar znaku tabulacji

Wartość
<number> | <length>
Inicjalizacja
8
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-align

Wyrównanie tekstu

Wartość
start | end | left | right | center | justify | match-parent | justify-all
Inicjalizacja
start
Zastosowanie
elementy blokowe
Dziedziczenie
tak
Procenty
zobacz cechy indywidualne

text-align-all

Domyślne wyrównanie tekstu

Wartość
start | end | left | right | center | justify | match-parent
Inicjalizacja
start
Zastosowanie
elementy blokowe
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-align-last

Wyrównanie ostatniej linii tekstu

Wartość
auto | start | end | left | right | center | justify | match-parent
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
elementy blokowe
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-indent

Wcięcie

Wartość
[ <length-percentage> ] && hanging? && each-line?
Inicjalizacja
0
Zastosowanie
elementy blokowe
Dziedziczenie
tak
Procenty
odnosi się do rozmiaru kontenera w kierunku pisania

text-justify

Metoda justowania tesktu

Wartość
auto | none | inter-word | inter-character
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-transform

Transformacja tekstu

Wartość
none | [capitalize | uppercase | lowercase ] || full-width || full-size-kana
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

white-space

Białe znaki

Wartość
normal | pre | nowrap | pre-wrap | break-spaces | pre-line
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

word-break

Reguły przełamywania dla liter

Wartość
normal | keep-all | break-all | break-word
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

word-spacing

Odstęp między wyrazami

Wartość
normal | <length>
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

word-wrap

Zawijanie wyrazów

Wartość
normal | break-word | anywhere
Inicjalizacja
normal
Zastosowanie
tekst
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Facebook