Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Układ wielokolumnowy CSS

Źródło: CSS Multi-column Layout Module Level 1

column-count

Liczba kolumn

Wartość
auto | <integer [1,∞]>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
elementy blokowe z wyjątkiem tabel
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-fill

Wypełnienie kolumn

Wartość
auto | balance | balance-all
Inicjalizacja
balance
Zastosowanie
kontenery układu wielokolumnowego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-rule

Atrybuty mieszane linii rozdzielająca kolumny

Wartość
<'column-rule-width'> || <'column-rule-style'> || <'column-rule-color'>
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
zobacz cechy indywidualne
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

column-rule-color

Kolor linii rozdzielająca kolumny

Wartość
<color>
Inicjalizacja
currentcolor
Zastosowanie
kontenery układu wielokolumnowego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-rule-style

Styl linii rozdzielająca kolumny

Wartość
<line-style>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
kontenery układu wielokolumnowego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-rule-width

Szerokość linii rozdzielająca kolumny

Wartość
<line-width>
Inicjalizacja
medium
Zastosowanie
kontenery układu wielokolumnowego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-span

Łączenie kolumn

Wartość
none | all
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy blokowe bez ustawionego oblewania ani pozycjonowania absolutnego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

column-width

Szerokość kolumny

Wartość
auto | <length [0,∞]>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
elementy blokowe z wyjątkiem tabel
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

columns

Atrybuty mieszane kolumn

Wartość
<'column-width'> || <'column-count'>
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
zobacz cechy indywidualne
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne
Facebook