Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Obrazki CSS

Źródło: CSS Images Module Level 3

image-orientation

Orientacja obrazka na stronie

Wartość
from-image | none | [ <angle> || flip ]
Inicjalizacja
from-image
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

image-rendering

Określenie jak przeskalozwać obrazek

Wartość
auto | smooth | high-quality | crisp-edges | pixelated
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

object-fit

Dopasowywanie rozmiaru obiektów

Wartość
fill | contain | cover | none | scale-down
Inicjalizacja
fill
Zastosowanie
elementy zastępowane
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

object-position

Pozycjonowanie obiektów

Wartość
<position>
Inicjalizacja
50% 50%
Zastosowanie
elementy zastępowane
Dziedziczenie
nie
Procenty
odnosi się do szerokości i wysokości elementu
Facebook