Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Układ elastyczny CSS

Źródło: CSS Flexible Box Layout Module Level 1

align-content

Wyrównanie wierszy

Wartość
flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch
Inicjalizacja
stretch
Zastosowanie
kontener elastyczny, którego elementy zostały ułożone w wielu wierszach
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

align-items

Wspólne wyrównanie wiersza

Wartość
flex-start | flex-end | center | baseline | stretch
Inicjalizacja
stretch
Zastosowanie
kontener elastyczny
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

align-self

Indywidualne wyrównanie wiersza

Wartość
auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

flex

Atrybuty mieszane układu elastycznego

Wartość
none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
Inicjalizacja
0 1 auto
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
zobacz cechy indywidualne

flex-basis

Baza układu elastycznego

Wartość
content | <'width'>
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
odnosi się do wewnętrznego rozmiaru kontenera elastycznego

flex-direction

Kierunek przepływu układu elastycznego

Wartość
row | row-reverse | column | column-reverse
Inicjalizacja
row
Zastosowanie
kontener elastyczny
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

flex-flow

Atrybuty mieszane przepływu układu elastycznego

Wartość
<'flex-direction'> || <'flex-wrap'>
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
zobacz cechy indywidualne
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

flex-grow

Rozciągnięcie układu elastycznego

Wartość
<number>
Inicjalizacja
0
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

flex-shrink

Ściśnięcie układu elastycznego

Wartość
<number>
Inicjalizacja
1
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

flex-wrap

Zawijanie przepływu układu elastycznego

Wartość
nowrap | wrap | wrap-reverse
Inicjalizacja
nowrap
Zastosowanie
kontener elastyczny
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

justify-content

Justowanie zawartości układu elastycznego

Wartość
flex-start | flex-end | center | space-between | space-around
Inicjalizacja
flex-start
Zastosowanie
kontener elastyczny
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

order

Kolejność układu elastycznego

Wartość
<integer>
Inicjalizacja
0
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie
Facebook