Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Dekoracja tekstu CSS

Źródło: CSS Text Decoration Module Level 3

text-decoration

Dekoracja tekstu

Wartość
<'text-decoration-line'> || <'text-decoration-style'> || <'text-decoration-color'>
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
zobacz cechy indywidualne
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

text-decoration-color

Kolor dekoracji tekstu

Wartość
<color>
Inicjalizacja
currentcolor
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

text-decoration-line

Linie dekoracji tekstu

Wartość
none | [ underline || overline || line-through || blink ]
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

text-decoration-style

Styl dekoracji tekstu

Wartość
solid | double | dotted | dashed | wavy
Inicjalizacja
solid
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

text-emphasis

Atrybuty mieszane wzmocnienia tekstu

Wartość
<'text-emphasis-style'> || <'text-emphasis-color'>
Inicjalizacja
zobacz cechy indywidualne
Zastosowanie
zobacz cechy indywidualne
Dziedziczenie
zobacz cechy indywidualne
Procenty
zobacz cechy indywidualne

text-emphasis-color

Kolor wzmocnienia tekstuE

Wartość
<color>
Inicjalizacja
currentcolor
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-emphasis-position

Pozycja wzmocnienia tekstuE

Wartość
[ over | under ] && [ right | left ]?
Inicjalizacja
over right
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-emphasis-style

Styl wzmocnienia tekstuE

Wartość
none | [ [ filled | open ] || [ dot | circle | double-circle | triangle | sesame ] ] | <string>
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-shadow

Cień tekstu

Wartość
none | [ <color>? && <length>{2,3} ]
Inicjalizacja
none
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

text-underline-position

Pozycja podkreśleia tekstu

Wartość
auto | [ under || [ left | right ] ]
Inicjalizacja
auto
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook