Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS3

Wyświetlanie CSS

Źródło: CSS Display Module Level 3

display

Wyświetlanie

Wartość
[ <display-outside> || <display-inside> ] | <display-listitem> | <display-internal> | <display-box> | <display-legacy>
Inicjalizacja
inline
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

order

Kolejność

Wartość
<integer>
Inicjalizacja
0
Zastosowanie
dzieci kontenera elastycznego i dzieci kontenera układu siatki
Dziedziczenie
nie
Procenty
nie

visibility

Widzialność

Wartość
visible | hidden | collapse
Inicjalizacja
visible
Zastosowanie
wszystkie elementy
Dziedziczenie
tak
Procenty
nie
Media
visual
Facebook