Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

Jak zmienić zasady obliczania faktycznych rozmiarów elementów na stronach WWW?

selektor { box-sizing: rodzaj }

Zobacz więcej...

Jak ustawić górny margines dowolnego elementu?

selektor { margin-top: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak ustawić dolny margines dowolnego elementu?

selektor { margin-bottom: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak ustawić lewy margines dowolnego elementu?

selektor { margin-left: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak ustawić prawy margines dowolnego elementu?

selektor { margin-right: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak ustawić jednocześnie wszystkie marginesy dla dowolnego elementu: górny, prawy, dolny, lewy?

selektor { margin: wartości atrybutów }

Zobacz więcej...

Jak dodać górny margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-top: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak dodać dolny margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-bottom: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak dodać lewy margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-left: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak dodać prawy margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-right: rozmiar }

Zobacz więcej...

Jak ustawić jednocześnie wszystkie marginesy wewnątrz dowolnego elementu (odstępy): górny, prawy, dolny, lewy?

selektor { padding: wartości atrybutów }

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook