Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Atrybuty mieszane szerokości obramowania {BORDER-WIDTH}

Jak ustawić szerokość (grubość) obramowania dla wszystkich krawędzi jednocześnie?

selektor { border-width: wartości atrybutów }
Jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości szerokości (rozddzielone spacjami), analogicznie jak w przypadku szerokości pojedynczego obramowania.

[Zobacz także: Wstawianie stylów]

Polecenie pozwala ustalić kilka wartości szerokości obramowania jednocześnie. Możliwe jest przy tym podanie:

  • jednej wartości - dla wszystkich krawędzi naraz
  • dwóch wartości - osobno dla krawędzi poziomych i pionowych
  • trzech wartości - pierwsza określa górną krawędź, druga - jednocześnie obie pionowe, a ostatnia - dolną
  • czterech wartości - osobno dla kolejnych krawędzi (górna prawa dolna lewa)

UWAGA! W Internet Explorerze 6 polecenie działa poprawnie, tylko jeśli określony został jednocześnie styl obramowania.

Przykład:

border-width: 2mm; border-style: solid

border-width: thin thick; border-style: solid

border-width: thin thick medium; border-style: solid

border-width: thin medium thick 3mm; border-style: solid

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook