Przejdź do treści

HTML / Tekst

Pozioma linia <HR>

Jak umieścić poziomą linię, oddzielającą sąsiednie akapity?

<hr>

Polecenie to pozwala narysować na ekranie poziomą linię. Może ona np. rozdzielać kolejne rozdziały, które różnią się tematycznie, przez co strona staje się bardziej czytelna i przejrzysta.

Wygląd poziomej linii może się różnić w zależności od przeglądarki.

Przykład:

Przykład

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook