Przejdź do treści

JS / Math

min

Jak wybrać najmniejszą liczbę ze zbioru?

Math.min()
Math.min(value1)
Math.min(value1, value2...)
Parametry:
Number value1, Number value2... - lista dowolnych liczb
Wartość:
Number - najmniejsza z podanych liczb

Wyznacza najmniejszą z podanych liczb. Jeżeli do funkcji nie zostały przekazane żadne argumenty, zwracana jest wartość Infinity. Jeżeli którakolwiek z podanych wartości wynosi NaN, funkcja zwraca wartość NaN (można to sprawdzić za pomocą funkcji isNaN).

Przykład:

Math.min();                    // Infinity
 
Math.min(1);                   // 1
Math.min(1, 2);                // 1
Math.min(-1.2, -1, 0, 1, 1.2); // -1.2
Math.min(-Infinity, Infinity); // -Infinity
 
Math.min(NaN);                 // NaN
Math.min(NaN, 0);              // NaN
Math.min(0, NaN);              // NaN
Math.min(0, 1, NaN);           // NaN
Math.min(undefined);           // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook