Przejdź do treści

JS / Math

atan

Jak obliczyć arcus tangens?

Math.atan(x)
Parametry:
Number x - dowolna liczba rzeczywista
Wartość:
Number - kąt wyrażony w radianach z przedziału od -Math.PI/2 do Math.PI/2

Oblicza wartość funkcji arcus tangens, będącej odwrotnością funkcji Math.tan. Funkcja odwrotna przyporządkowuje wartościom funkcji właściwe im argumenty.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład:

Math.atan(-Infinity); // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
Math.atan(-1.01);     // -0.7903732467283024
Math.atan(-1);        // -0.7853981633974483
Math.atan(-0.75);     // -0.6435011087932844
Math.atan(-0.5);      // -0.4636476090008061
Math.atan(-0.25);     // -0.24497866312686414
Math.atan(0);         // 0
Math.atan(0.25);      // 0.24497866312686414
Math.atan(0.5);       // 0.4636476090008061
Math.atan(0.75);      // 0.6435011087932844
Math.atan(1);         // 0.7853981633974483
Math.atan(1.01);      // 0.7903732467283024
Math.atan(Infinity);  // 1.5707963267948966  == Math.PI/2
Math.atan(NaN);       // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook