Przejdź do treści

JS / Math

log

Jak obliczyć wartość logarytmu naturalnego?

Math.log(x)
Parametry:
Number x - liczba rzeczywista większa lub równa 0
Wartość:
Number - logarytm naturalny

Oblicza wartość logarytmu naturalnego, czyli logarytmu o podstawie Math.E.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład:

Math.log(-Infinity); // NaN
Math.log(-0.01);     // NaN
Math.log(0);         // -Infinity
Math.log(0.5);       // -0.6931471805599453
Math.log(1);         // 0
Math.log(Math.E);    // 1
Math.log(Infinity);  // Infinity
Math.log(NaN);       // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook