Przejdź do treści

Math - JS

sin

Jak obliczyć sinus?

Math.sin(x)
Parametry:
Number x - kąt wyrażony w radianach
Wartość:
Number - liczba rzeczywista z przedziału -1...1

Oblicza wartość funkcji sininus, będącej stosunkiem przeciwległej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Math.pow(Math.sin(x), 2) + Math.pow(Math.cos(x), 2) == 1

Przykład Math.sin

Math.sin(-Math.PI/2); // -1
Math.sin(0);          // 0
Math.sin(Math.PI/2);  // 1
 
Math.sin(NaN);        // NaN
Math.sin(Infinity);   // NaN
Math.sin(-Infinity);  // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook