Przejdź do treści

JS / Math

atan2

Jak wyznaczyć kąt, utworzony między dodatnią poziomą półosią układu współrzędnych a prostą przechodzącą przez środek układu współrzędnych i zadany punkt?

Math.atan2(y, x)
Parametry:
Number y - współrzędna pionowa
Number x - współrzędna pozioma
Wartość:
Number - kąt wyrażony w radianach z przedziału od -Math.PI do Math.PI

Oblicza wartość funkcji arcus tangens z ilorazu y/x. W wyniku otrzymujemy wartość kąta, utworzonego pomiędzy dodatnią poziomą półosią układu współrzędnych a prostą przechodzącą przez środek układu współrzędnych i zadany punkt. Kąt ten jest wyrażony w radianach i mierzony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zwróć uwagę, że pierwszym argumentem tej funkcji jest współrzędna pionowa, a nie - tak jak możemy być przyzwyczajeni - pozioma.

Przykład:

// Dodatnia pozioma półoś:
Math.atan2(-0, 0); // -0
Math.atan2(0, 0); // 0
Math.atan2(0, 0.01); // 0
Math.atan2(0, 1); // 0
Math.atan2(0, Infinity); // 0
 
// Pierwsza ćwiartka układu współrzędnych
Math.atan2(0.5, 1);             // 0.4636476090008061
Math.atan2(1, 1);               // 0.7853981633974483 == Math.PI/4
Math.atan2(1, 0.5);             // 1.1071487177940904
Math.atan2(Infinity, Infinity); // 0.7853981633974483 == Math.PI/4
 
// Dodatnia pionowa półoś:
Math.atan2(0.01, 0); // 1.5707963267948966 == Math.PI/2
Math.atan2(1, 0); // 1.5707963267948966 == Math.PI/2
Math.atan2(Infinity, 0);          // 1.5707963267948966  == Math.PI/2
 
// Druga ćwiartka układu współrzędnych
Math.atan2(1, -0.5);              // 2.0344439357957027
Math.atan2(1, -1);                // 2.356194490192345   == 3/4*Math.PI
Math.atan2(0.5, -1);              // 2.677945044588987
Math.atan2(Infinity, -Infinity);  // 2.356194490192345   == 3/4*Math.PI
 
// Ujemna pozioma półoś:
Math.atan2(-0, -0);               // 3.141592653589793   == -Math.PI
Math.atan2(0, -0);                // 3.141592653589793   == Math.PI
Math.atan2(0, -0.01);             // 3.141592653589793   == Math.PI
Math.atan2(0, -1);                // 3.141592653589793   == Math.PI
Math.atan2(0, -Infinity);         // 3.141592653589793   == Math.PI
 
// Trzecia ćwiartka układu współrzędnych
Math.atan2(-0.5, 1);              // -0.4636476090008061
Math.atan2(-1, 1);                // -0.7853981633974483 == -Math.PI/4
Math.atan2(-1, 0.5);              // -1.1071487177940904
Math.atan2(-Infinity, Infinity);  // -0.7853981633974483 == -Math.PI/4
 
// Ujemna pionowa półoś:
Math.atan2(-0.01, 0);             // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
Math.atan2(-1, 0);                // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
Math.atan2(-Infinity, 0);         // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
 
// Czwarta ćwiartka układu współrzędnych
Math.atan2(-1, -0.5);             // -2.0344439357957027
Math.atan2(-1, -1);               // -2.356194490192345  == -3/4*Math.PI
Math.atan2(-0.5, -1);             // -2.677945044588987
Math.atan2(-Infinity, -Infinity); // -2.356194490192345  == -3/4*Math.PI
 
Math.atans(NaN, 0);               // NaN
Math.atan2(0, NaN);               // NaN
Math.atan2(NaN, NaN);             // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook