Przejdź do treści

JS / Math

cos

Jak obliczyć cosinus?

Math.cos(x)
Parametry:
Number x - kąt wyrażony w radianach
Wartość:
Number - liczba rzeczywista z przedziału -1...1

Oblicza wartość funkcji cosinus, będącej stosunkiem przyległej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Math.pow(Math.sin(x), 2) + Math.pow(Math.cos(x), 2) == 1

Przykład:

Math.cos(-2*Math.PI); // 1
Math.cos(-Math.PI);   // -1
Math.cos(0);          // 1
Math.cos(Math.PI);    // -1
Math.cos(2*Math.PI);  // 1
 
Math.cos(NaN);        // NaN
Math.cos(Infinity);   // NaN
Math.cos(-Infinity);  // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook