Przejdź do treści

Math - JS

asin

Jak obliczyć arcus sinus?

Math.asin(x)
Parametry:
Number x - liczba rzeczywista z przedziału -1...1
Wartość:
Number - kąt wyrażony w radianach z przedziału od -Math.PI/2 do Math.PI/2

Oblicza wartość funkcji arcus sinus, będącej odwrotnością funkcji Math.sin. Funkcja odwrotna przyporządkowuje wartościom funkcji właściwe im argumenty.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład Math.asin

Math.asin(-Infinity); // NaN
Math.asin(-1.01);     // NaN
Math.asin(-1);        // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
Math.asin(-0.75);     // -0.848062078981481
Math.asin(-0.5);      // -0.5235987755982989
Math.asin(-0.25);     // -0.25268025514207865
Math.asin(0);         // 0
Math.asin(0.25);      // 0.25268025514207865
Math.asin(0.5);       // 0.5235987755982989
Math.asin(0.75);      // 0.848062078981481
Math.asin(1);         // 1.5707963267948966  == Math.PI/2
Math.asin(1.01);      // NaN
Math.asin(Infinity);  // NaN
Math.asin(NaN);       // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook