Przejdź do treści

JS / Math

asin

Jak obliczyć arcus sinus?

Math.asin(x)
Parametry:
Number x - liczba rzeczywista z przedziału -1...1
Wartość:
Number - kąt wyrażony w radianach z przedziału od -Math.PI/2 do Math.PI/2

Oblicza wartość funkcji arcus sinus, będącej odwrotnością funkcji Math.sin. Funkcja odwrotna przyporządkowuje wartościom funkcji właściwe im argumenty.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład:

Math.asin(-Infinity); // NaN
Math.asin(-1.01);     // NaN
Math.asin(-1);        // -1.5707963267948966 == -Math.PI/2
Math.asin(-0.75);     // -0.848062078981481
Math.asin(-0.5);      // -0.5235987755982989
Math.asin(-0.25);     // -0.25268025514207865
Math.asin(0);         // 0
Math.asin(0.25);      // 0.25268025514207865
Math.asin(0.5);       // 0.5235987755982989
Math.asin(0.75);      // 0.848062078981481
Math.asin(1);         // 1.5707963267948966  == Math.PI/2
Math.asin(1.01);      // NaN
Math.asin(Infinity);  // NaN
Math.asin(NaN);       // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook