Przejdź do treści

JS / Math

acos

Jak obliczyć arcus cosinus?

Math.acos(x)
Parametry:
Number x - liczba rzeczywista z przedziału -1...1
Wartość:
Number - kąt wyrażony w radianach z przedziału od 0 do Math.PI

Oblicza wartość funkcji arcus cosinus, będącej odwrotnością funkcji Math.cos. Funkcja odwrotna przyporządkowuje wartościom funkcji właściwe im argumenty.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład:

Math.acos(-Infinity); // NaN
Math.acos(-1.01);     // NaN
Math.acos(-1);        // 3.141592653589793 == Math.PI
Math.acos(-0.75);     // 2.4188584057763776
Math.acos(-0.5);      // 2.0943951023931957
Math.acos(-0.25);     // 1.8234765819369754
Math.acos(0);         // 1.5707963267948966
Math.acos(0.25);      // 1.318116071652818
Math.acos(0.5);       // 1.0471975511965979
Math.acos(0.75);      // 0.7227342478134157
Math.acos(1);         // 0
Math.acos(1.01);      // NaN
Math.acos(Infinity);  // NaN
Math.acos(NaN);       // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook