Przejdź do treści

Math - JS

max

Jak wybrać największą liczbę ze zbioru?

Math.max()
Math.max(value1)
Math.max(value1, value2...)
Parametry:
Number value1, Number value2... - lista dowolnych liczb
Wartość:
Number - największa z podanych liczb

Wyznacza największą z podanych liczb. Jeżeli do funkcji nie zostały przekazane żadne argumenty, zwracana jest wartość -Infinity. Jeżeli którakolwiek z podanych wartości wynosi NaN, funkcja zwraca wartość NaN (można to sprawdzić za pomocą funkcji isNaN).

Przykład Math.max

Math.max();                    // -Infinity
 
Math.max(1);                   // 1
Math.max(1, 2);                // 2
Math.max(-1.2, -1, 0, 1, 1.2); // 1.2
Math.max(-Infinity, Infinity); // Infinity
 
Math.max(NaN);                 // NaN
Math.max(NaN, 0);              // NaN
Math.max(0, NaN);              // NaN
Math.max(0, 1, NaN);           // NaN
Math.max(undefined);           // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook